Classes in 1971

Form 6 Upper Science A

Form 6 Upper Science B

Back:
Moo Hean Chong, Tan Lai Hock, Chow Khai Foo, Cheah Ah Chee, Yoon Chee Kong, Tan Pet Heong, Chan Chan Seng, Yong Sek Hong, Chan Beng Cheong, Kosalai Kumar, Aris Ahmad

Middle:
Chong Poh Kuen, Chong Soo Mooi, Hue Ah Loy, Cheng Suu Mei, Vong Yuit Sum, Peggy Leong, Chan Mui Ching, Jane Tan Hooi Leng, Sylvia Lee, Wong Chou Yaw

Front:
Wong Chee Woh, Lau Wai Chong, Loh Weng Chan, Mrs. Robert Chan, Miss Lee, Mr. Chan Chee Yin, Mrs. Yin, Ang Cheng Gek, Tan Lian Eng, Tan Phoey Hon, Yoon Kwai Yoong, Chan Keat Yee

Form 6 Upper Science C

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s