Classes in 1969

Back:
Gunasegaran, Chan Weng Kwai, Tan Chee Huat, Wong Chee Keong, Kow Chee Hong, Leong Kam Chee, Tung Kum Yoong, Chuah Tiong Kee, Yoong Lai Hon, Chong Hong Fok, Woo Kam Fook, Devadass Ratnam, Tan Chik Quee, Ng Leong Fook

Middle:
Lee Kok Moo, Yau Win Onn, Yu Chin Shie, X, Tham Choy Pang, Chan Chan Seng, Choong Phooi Ying, Chan Sia Fei, Liu Chue Siak, Tham Kok Hee, Gong Wee Lik, Looi Tek Leong, Khoo Kee Onn, Loh Meng Ywai

Front:
Wan Tong Wah, Lee Hoong Foo, Chan Chun Weng, Mrs. Wong Chong Yim, Mr. Loh Swee Kee, Mrs. Chan Su-Ming (Class Teacher), Che’gu Mohammed Ali, Mr. Kesavan, Gautam Roy Chou Dhury, Wong Woon Wai, Lee Tong Weng, Yu Tai Tuck

Form 5 Science A

Form 5 Science B

Form 5 Science C

Form 5 Arts B

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s